MPK News
Z pasją o komunikacji!

Karencja jest okresem, w którym tuż po zawarciu umowy ubezpieczeniowej ubezpieczyciel pomimo trwania ochrony ubezpieczeniowej, nie ponosi zwykłej odpowiedzialności. Czy można uniknąć niekorzystnego zapisu dla klienta i jak wykupić najtańsze ubezpieczenie na życie bez karencji?

W polisach na życie, zwłaszcza w formie indywidualnej, bardzo często pojawia się karencja. Oznacza to, że towarzystwo nie uruchamia ochrony ubezpieczeniowej od razu po zawarciu umowy i opłaceniu pierwszej składki. Istnieje wiele sytuacji, w których polisa będzie miała wydłużony okres braku odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia. Karencja utożsamiana jest z okresem przejściowym w ubezpieczeniu. Może ona trwać od jednego dnia do nawet kilkunastu miesięcy.

 

Jak funkcjonuje karencja w ubezpieczeniach na życie?

Istnieje wiele powodów, dla których karencja jest stosowana w ubezpieczeniach na życie. Jeden z nich to urodzenie dziecka. Polisa może zakładać wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka przez osobę ubezpieczoną lub osobie ubezpieczonej, ale aby uniknąć sytuacji, w której ubezpieczenie na życie jest zawierane dopiero w momencie, kiedy kobieta dowiaduje się o ciąży w trakcie jej trwania, ubezpieczyciele stosują karencję, zapobiegając w ten sposób ewentualnym nadużyciom.

Karencja w zależności od towarzystwa może wynosić od 9 do 12 miesięcy. Krótsza będzie, gdy klient ma możliwość dołączenia do grupowej polisy na życie. Może wynosić wówczas do 6 miesięcy. Warto więc sprawdzić, jakie są grupowe ubezpieczenie na życie w www.ubezpieczeniazyciowe.pl, jeśli tylko mamy szansę ubezpieczyć się np. w zakładzie pracy.

Poza urodzeniem dziecka karencja może dotyczyć i innych zdarzeń ubezpieczeniowych, jak na przykład:

  • śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
  • poważnego zachorowania,
  • pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby,
  • śmierci dziecka, współmałżonka, rodzica lub teścia ubezpieczonego,
  • pomocy medycznej w nagłych przypadkach,
  • operacji chirurgicznych i poważnych chorób,
  • specjalistycznego leczenia,
  • śmierci w wyniku samobójstwa.

W przypadku karencji dotyczącej samobójczej śmierci ustawowo określono, że może ona trwać do dwóch lat.

 

Czy można wykupić ubezpieczenie na życie bez karencji?

Porównanie ofert ubezpieczeń na życie z www.ubezpieczeniazyciowe.pl pomoże nam wybrać takie, które mają najkrótszy okres karencji, przy optymalnym poziomie ochrony ubezpieczeniowej i wysokości składki miesięcznej czy kwartalnej.

Zdarza się, że ubezpieczyciele całkowicie rezygnują z karencji w ubezpieczeniach na życie. Najczęściej ma to miejsce w przypadku grupowych ubezpieczeń, z których mogą korzystać na przykład pracownicy w zakładach pracy oraz ich rodziny. Informacji o możliwej karencji najlepiej zasięgnąć z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danej polisy, którą chcemy podpisać z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Indywidualny klient, który nie ma możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, będzie miał niewielkie szanse na uniknięcie karencji. Najlepszym wyjściem jest wówczas znalezienie polisy, w której okres karencji będzie możliwie jak najkrótszy.

Dobrym rozwiązaniem jest także zmiana ubezpieczyciela. Jeśli przenosimy polisę z jednej firmy ubezpieczeniowej do innej, na przykład z uwagi na korzystniejsze warunki w zakresie wysokości składki ubezpieczeniowej, mamy szansę na zniesienie okresu karencji. Możliwe, że trzeba będzie w takim przypadku opłacić dodatkową składkę albo przejść dodatkowe badania medyczne, potwierdzające nasz dobry stan zdrowia.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY