MPK News
Z pasją o komunikacji!

Obróć urządzenie do pozycji horyzontalnej, aby zobaczyć pełną wersję strony

Często zdarza się, że firma produkcyjna oprócz towarów wyprodukowanych na miejscu importuje oraz eksportuje i składuje towary spoza terenu Unii Europejskiej. Istnieją pewne warunki pozwalające na uniknięcie płacenia cła. Jak tego dokonać? Jakie kryteria i formalności należy spełnić?

Odpowiedzią na postawiony problem jest operowanie centrum dystrybucyjnym, w którym składowane są towary jako składem celnym. O tym jakie warunki należy spełnić, aby otworzyć skład celny w Polsce w dalszej części artykułu.

 

Skład celny

Skład celny umożliwia zawieszenie płatności cła co do towarów, których transport odbywa się spoza terenu Unii Europejskiej. Są to takie towary, które nie zostały dopuszczone do obrotu na terenie obszaru celnego UE, ale zostały tutaj przywiezione. W celu otwarcia składu celnego w Polsce należy uzyskać zgodę wydaną przez organ urzędu celno-skarbowego. Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 120 dni. Przepisy dotyczące działalności składu celnego i regulujące jego działalność to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny.

 

Zalety prowadzenia składu celnego

Przedsiębiorca prowadzący skład celny zwiększa swoją płynność finansową poprzez odroczenie należności celno-podatkowych w czasie. W przypadku transportu towarów poza granice Unii Europejskiej można natomiast całkowicie uniknąć opłat celno-podatkowych. Kolejnym ważnym czynnikiem warunkującym uruchomienie składu celnego jest złożenie zabezpieczenia celnego. Może być to depozyt w gotówce lub zobowiązanie złożone przez gwaranta (np. gwarancja bankowa). Zabezpieczenie celne swoją kwotą musi obejmować wartość składowanych towarów oraz podatek VAT.

 

Formalności związane z otwarciem składu celnego

Firma rozważająca otwarcie składu celnego powinna przeanalizować wolumen transportowanego towaru nieunijnego oraz jego wartość, zweryfikować stawki celne, wartość cła oraz podatku VAT, przeliczyć koszty otworzenia i funkcjonowania składu celnego. Każdą taką sprawę należy traktować indywidualnie. W celu złożenia wniosku o otwarcie składu celnego należy załączyć także szereg dokumentów. Jest to potwierdzenie tytułu prawnego do miejsca, w którym będzie działał skład, plan miejsca z opisem zabezpieczeń, oświadczenie o przestrzeganiu prawa celnego i podatkowego oraz potwierdzenie, że wobec wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach do urzędu skarbowego, certyfikat AEO. Z pomocą przy składaniu wniosku o otwarcie składu celnego przychodzi www.kpmm.pl.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY