Z pasją o komunikacji!

MPK Wrocław przekazało wiadomość o tym, że tramwaje Škoda 19 T będą wykorzystywane poza szczytem na innych liniach.

Oto komunikat:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wyraziło zgodę na to, by MPK Wrocław mogło wykorzystywać poza godzinami szczytowymi tramwaje typu skoda 19 T na innych liniach, niż te, do których ten tabor został przypisany. To oznacza, że poza godzinami szczytowymi tramwaje tego typu będą mogły wyjeżdżać regularnie również na inne linie. MPK opracowuje właśnie nowe rozkłady jazdy uwzględniające te zmiany. Biorąc pod uwagę planowaną korektę przystanków na trasie Pilczyce – Leśnica, skody będą mogły pojechać między innymi w ten rejon miasta. Do tej pory było to niemożliwe z uwagi na infrastrukturę, ale i na fakt, że tabor zakupiony w ramach unijnego projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I”, zakładał przypisanie tego modelu tramwaju wyłącznie do linii 31, 32 i 33. Po pracy na tych liniach tabor zgodnie z warunkami projektu musiał zjeżdżać do zajezdni i nie mógł być na stałe wysyłany na inne linie.

- Udało nam się przekonać CUPT, że intensywniejsze wykorzystanie skód 19 T zakupionych w ramach projektu unijnego nie naruszy trwałości tego projektu, czyli, że ta zmiana nie spowoduje zasadniczej modyfikacji warunków, które zostały określone w aplikacji, a dzięki którym Unia Europejska przyznała środki. W przypadku skód takim warunkiem dofinansowania było przypisanie ich do konkretnych nowych tras – wyjaśnia Patryk Wild, wiceprezes MPK odpowiedzialny w spółce za rozwój i inwestycje. - Zobowiązaliśmy się oczywiście, że tramwaje tego typu będą nadal wysyłane na te linie, do których w ramach projektu były przypisane, a poza szczytem i w dni wolne dostępną nadwyżkę taboru będziemy kierować na pozostałe trasy.

Przypomnijmy, że skody 19 T są klimatyzowane. To oznacza, że w wakacje zwiększy się dostępność kursów świadczonych pojazdami z klimatyzacją. Obecnie we Wrocławiu mamy 45 klimatyzowanych tramwajów.

Dobrą wiadomość mamy także dla mieszkańców Sępolna. CUPT zaaprobował również plany wydłużenia trasy linii 33 do samego Sępolna. Po przebudowie pętli na Sępolnie trasa tej linii wydłuży się o 1,35 km, dzięki czemu, zamiast do przystanku przy Stadionie Olimpijskim, tramwaje linii 33 dojadą do samego Sępolna.

(źródło: informacja prasowa MPK Wrocław)

Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
  • Zmiany w komunikacji miejskiej od 26 września

    Od 26 września zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku z oddaniem do użytku peronów 3 i 4 na Rondzie Reagana oraz poprawą komunikacji miejskiej na dwóch osiedlach.  


  • Zmiany tras linii 0P, 1, 7, 20, 74 i 701

    Od 12 września 2020 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii tramwajowej 0P, 1, 7, 20 i 74.


  • Zmiany w komunikacji od 05.09

    Od dnia 5 września 2020 roku (sobota) planowane są zmiany dotyczące linii D, N, 106, 121, 128, 130, 131, 141, 147, 148, 149, 151, 206, 241, 249, 251 oraz 701.


Raport specjalny: #TORYwolucja

Będzie więcej linii obsługiwanych przez Škody