Z pasją o komunikacji!

Od 17 grudnia 2016 roku (sobota) zmienią się nazwy pięciu poniżej wymienionych przystanków na terenie Wrocławia.

 

  • "Mostostal", który zlokalizowany jest na Alei Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą bpa Bogedaina na "Armii Krajowej (Bogedaina)"
  • "Świniary", który zlokalizowany jest na ulicy Pęgowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Dalimira na "Świniary (pętla)"
  • "Kłokoczyce", który zlokalizowany jest na ulicy Kłokoczyckiej na "Kłokoczyce (pętla)"
  • "Bartoszowice", który zlokalizowany jest na ulicy Bacciarellego w pobliżu sklepu "Biedronka" na "Bartoszowice (pętla)"
  • "Fadroma", który zlokalizowany jest na ulicy Grabiszyńskiej na wysokości placu Srebrnego na "pl. Srebrny"

(opracowano na podstawie: WTr UM)

Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
Raport specjalny: #TORYwolucja

Zmiany nazw przystanków od 17.12.2016 r.