Z pasją o komunikacji!

Z dniem 7 kwietnia 2017 roku (piątek) zostanie uruchomiony dodatkowy tymczasowy przystanek "Dworzec Autobusowy" dla linii 110, 125, 325, 900L i 910.

Będzie on zlokalizowany na ulicy Dyrekcyjnej za skrzyżowaniem z ulicą Joannitów w kierunku ulicy Hubskiej.

Nowy przystanek "Dworzec Autobusowy" będzie posiadał status przystanku "na żądanie" dla wszystkich linii autobusowych.

(źródło: WTr UM)

Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
Raport specjalny: #TORYwolucja

Dodatkowy przystanek dla linii 110, 125, 325, 900L i 910