Z pasją o komunikacji!

1. września gmina Kąty Wrocławskie uruchomi własną komunikację zbiorową. Będzie ona stanowić linie dowożące z miejscowości gmin do Wrocławia oraz połączenia dowozowe i szkolne.

 

Dotychczas do miejscowości położonych w tej gminie docierały jedynie autobusy uruchamiane przez prywatnych przewoźników. Siatka połączeń zostanie podzielona między linie aglomeracyjne, szkolne, dowozowe i lokalne. Połączenia mające charakter aglomeracyjny dojadą z Kątów Wrocławskich i okalających to miasto miejscowości na dwa ważne węzły we Wrocławiu - FAT i Nowy Dwór.

 

Linia 817 pojedzie z pętli na Nowym Dworze przez Smolec, Pietrzykowice, Jaszkotle, Nową Wieś Wrocławską, Gądów (nie mylić z osiedlem we Wrocławiu), Cesarzowice, Mokronos Dolny, zaś swój bieg skończy na węźle FAT. Linia 827, podobnie jak 817 swój bieg zacznie na Nowym Dworze, zaś od Smolca pojedzie przez miejscowość Kębłowice i dojedzie do pętli w Krzeptowie. Linia 837 rozpocznie swój kurs na węźle FAT, następnie pojedzie trasą linii 119 do ronda na Muchoborze Wielkim, zahaczy o Smolec i zakończy kurs, podobnie jak linia 827, w Krzeptowie. Linie 847 i 857 będą liniami okólnymi. Pojadą one od FATu przez Mokronos Dolny, Mokronos Górny i Smolec. Weekendowa, nocna linia N07 połączy plac Legionów, węzeł FAT z miejscowościami Kokronos Dolny, Cesarzowice, Jaszkotle, Pietrzykowice, Smolec zaś swój bieg zakończy na pętli Nowy Dwór.
Wszystkie wymienione powyżej linie obsłuży znany z linii tego typu wrocławski przewoźnik - DLA.

 

Linie dowozowe (80 i 85) i lokalne (80 i 83) nie wyjadą poza granice gminy Kąty Wrocławskie. Połączą one miasto Kąty Wrocławskie z Kozłowem, Pełcznicą, Sokolnikami, Nową Wsią Kącką i Kilianowem (linia 80), Różańcem, Wojtkowicami, Krobielowicami, Wierzbicą, Gniechowicami, Zachowicami, Różańcem, Strzeganowicami, Wojtkowicami, Żurawicami, Stradowem, Kamionną i Czerńczycami (linia 83), oraz Samotwór, Bogdaszowice, Wszemiłowice, Stoszyce, Sadkówek, Baranowice, Samotwór Skałkę, Małkowice, Pietrzykowice, Jaszkotle, Gądów, Romnów i Nową Wieś Wrocławską (linia 85).

 

Linie szkolne będą dowozić uczniów mieszkających w miejscowościach gminy, jednak nie wszystkie wjadą w granice miasta Kąty Wrocławskie. I tak: linia 81 połączy Kąty Wrocławskie z Kilianowem i Szymanowem, linia 82 Gniechowice z Krobielowicami, Wojtkowicami, Strzeganowicami, Starym Dworem, Gniechowicami, Górzycami, Zachowicami, Stradowem, Czerńczycami i Kamionną, linia 84 Kąty Wrocławskie z Wszemiłowicami i Stoszycami, linia 86 Bogdaszowice, Ronów, Skałkę, Samotwór, Kębłowice, Małkowice, Krzeptów ze Smolcem, linia 87 Rybnicę, Jaszkotle, Mokronos Dolny i Górny, Smolec, Krzeptów, Kębłowice, Małkowice, Skałkę, Romnów z Bogdaszowicami, linia 87 pojedzie z Jaszkotla przez Gądów, Nową Wieś Wrocławską, Pietrzykowice, Baranowice, Bliż do Sadkowa lub Sadowic, zaś linia 89 połączy Sadków z Pietrzykowicami, Jaszkotlem, Zybiszowem, Zabrodziem, Cesarzowicami oraz Mokronosem Dolnym i Górnym. Operatorem połączeń dowozowych, lokalnych i szkolnych będzie firma Anita.

 

Linie 817, 827, 837, 847 i 857 pojadą w każdy dzień tygodnia. W dni robocze będą jeździć także linie 80, 83 i 85 oraz szkolne 81, 82, 84, 86, 87, 88 i 89 (tylko w roku szkolnym).
Linie aglomeracyjne będą mieć częstotliwość 60 minut w szczycie i 120 minut w poza szczytem oraz w dni wolne, jednak ich połączenia zostały zsynchronizowane tak, aby łączny czas oczekiwania na autobus nie wyniósł więcej niż 30 minut w godzinach szczytu i 60 minut poza nim.

 

Taryfa biletowa zostanie podzielona na trzy strefy - miasto Wrocław, KW1 i KW2. Gmina będzie dystrybuować bilety 90-minutowe, 7-dniowe oraz 30-dniowe. Inaczej niż na liniach gminy Kobierzyce, na terenie Wrocławia będzie można podróżować nowymi liniami na podstawie ważnego biletu na karcie UrbanCard. Bilety na komunikację gminną mają być też zsynchronizowane z pociągami Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych. Do obsługi połączeń mają być przeznaczone 4 autobusy klasy MAXI, 8 autobusów turystycznych, dwa klasy MIDI i jeden klasy MINI.

 

Umowa z DLA i Anita będzie obowiązywać do końca sierpnia 2020. Pierwotnie gmina Kąty Wrocławskie chciała uruchomić komunikację wraz z gminą Wrocław (zostałyby wówczas uruchomione linie 902, 907, 927 i 933), jednak wzorem Siechnic i Kobierzyc, gmina zdecydowała się na samodzielne uruchomienie przewozów. Warto nadmienić, że w ostatnim czasie na trasie linii 607, przejeżdżającej przez Jaszkotle, Pietrzykowice, Mokronos Dolny i Cesarzowice uruchomiono dodatkowe przystanki w tych miejscowościach, co poprawiło dostępność komunikacyjną mieszkańców.

 

Obecnie uruchamiane połączenia będą miały charakter pilotażowy. Na podstawie rocznych obserwacji działania komunikacji gminnej, zostanie sporządzony projekt docelowego i bardziej atrakcyjnego dla pasażera systemu transportowego w gminie Kąty Wrocławskie - wtedy to gmina podejmie decyzję, czy wciąż samemu organizować komunikację, czy robić to razem z miastem Wrocław, wzorem np. gminy Długołęka.

 

Linie aglomeracyjne


 

Linie szkolne

 

Linie dowozowe

Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
Raport specjalny: #TORYwolucja
  • Remonty torowisk trwają - cz. 136 (ZDJĘCIA)

    Przedstawiamy Wam fotorelację z remontów torowisk. Byliśmy między innymi na ul. Trzebnickiej, ul. Żmigrodzkiej, pętli Zawalna i Osobowice, ul. Piłsudskiego, al. Hallera i na rondzie Reagana, gdzie...


  • Remonty torowisk trwają - cz. 135 (ZDJĘCIA)

    Przedstawiamy Wam fotorelację z remontów torowisk. Byliśmy na ul. Trzebnickiej, ul. Żmigrodzkiej, pętli Zawalna, ul. Bł. Czesława, ul. Szczytnickiej, ul. Piłsudskiego i na rondzie Reagana, gdzie...


  • Budowa TAT na Nowy Dwór - cz. 9 (ZDJĘCIA)

    Rozpoczęte we wrześniu 2019 roku prace związane z budową trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór postępują. Przedstawiamy Państwu fotorelację z tej inwestycji.


Kąty Wrocławskie uruchamiają komunikację gminną