Z pasją o komunikacji!

W niedalekiej przyszłości, może zmienić się sposób łapania gapowiczów we wrocławskim MPK.

Nowelizacja ustawy umożliwia kontrolerowi "ujęcie" gapowicza, w przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości i przekazać go w ręce policji. Zostanie wtedy nałożona na gapowicza grzywna, której wysokość ustali sąd. Najskuteczniejszy dotąd sposób zatrzymania gapowicza na miejscu? Po prostu zatrzaśnięcie drzwi w autobusie. Kluczowa była tutaj współpraca kontrolera z kierowcą, bo to on może skutecznie zablokować drzwi.

Nowelizacja prawa powinna ułatwić życie kontrolerom. 1 marca otrzymają oni skuteczną broń w walce z gapowiczami. W znowelizowanej ustawie w stosunku do osoby bez biletu pojawia się bowiem słowo "ująć".

Kontroler może "ująć" gapowicza
Znowelizowana ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 XII 2010 r.
Art. 33a. 7. Przewoźnik albo osoba przez niego upoważniona (czyli kontroler) ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia mandatu - żądać okazania dokumentu tożsamości,
2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i oddać go w ręce policji lub innych organów porządkowych, które mają prawo wylegitymować i ustalić jego tożsamość.
8. (...) do czasu przybycia policji podróżny musi pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera.
Art. 87a. Podróżny, który nie ma biletu, odmawia zapłacenia i okazania dokumentu, podlega karze grzywny.
Art. 87b. Podróżny, który pomimo wezwań nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli (tj. autobusie, tramwaju albo na przystanku) do czasu przybycia policji podlega karze grzywny.

Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
  • Remont nawierzchni na rondzie Reagana

    W sobotę 4 czerwca 2022 r. rozpocznie się remont nawierzchni na rondzie Reagana przy peronie 1 i 2. W związku z tym swoje trasy zmienią linie tramwajowe 1, 2, 10, 33 i 70 oraz autobusowe C, D, 111,...


  • Zamknięcie mostu Piaskowego i otwarcie Pomorskiej

    Od dnia 28 maja 2022 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmian tras linii tramwajowych i autobusowych. Szczegóły znajdują się poniżej.


  • Zmiany tras linii 8, 9, 11, 17 i 23

    W związku z planowanym przeprowadzeniem prac związanych z wymianą szyn w torowisku przy moście Piaskowym, tylko w dniach 28-29 maja 2022 roku (sobota-niedziela) planowane jest wprowadzenie zmiany...


Raport specjalny: #TORYwolucja

Co może, a czego nie? wrocławski kontroler