MPK News
Z pasją o komunikacji!

Na stronie wrocławskiego MPK można zaobserwować, że został ogłoszony przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie: systemu informacji pasażerskiej, monitoringu w pojazdach i systemu monitoringu napełnień.

Zakup ten jest realizowany w ramach projektu „Poprawa jakości i bezpieczeństwa systemu komunikacji publicznej Wrocławia poprzez działania podejmowane przez MPK Sp. z o.o.”, który tradycyjnie jak wiele nowości we Wrocławiu jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Pierwszą częścią projektu był zakup ośmiu tramwajów typu Protram 205WrAs - zostało to już zrealizowane. Szkoda tylko, że te wozy nie posiadają klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, pomimo tego, że w ubiegłym roku tak wiele o tym mówiono. Jak widać szuka się oszczędność, bo co kogo obchodzi pasażer - ważne, że motorniczy ma wygodę. Inną wymówką może być to, że Protram nie był w stanie dołączyć tego standardu do swojego tramwaju, gdyż jest on zbyt obciążający pod względem poboru prądu.

Następnym krokiem jest wyposażenie taboru MPK w monitoring. Chodzi tu zarówno o autobusy jak i tramwaje, a kamery ma posiadać większość wozów.

Ma powstać również nowy system informacji pasażerskiej, który ma ułatwić pasażerom głównie przesiadki. 

Wydajność komunikacji miejskiej ma być poprawiona poprzez mierniki natężenia pasażerów, które będą mierzyć ich ilość w danym pojeździe. Ma to ułatwić dobieranie taboru na dane linie i ustalenie najlepszej częstości jego kursowania. Taki system ma zostać zamontowany w następujących pojazdach:

  • 6 autobusach Mercedes Citaro O530G,
  • 4 autobusach Mercedes Citaro O530,
  • 8 tramwajach typu Protram 205WrAs.

Kolejną inwestycją składającą się na projekt jest zakup nowoczesnego pojazdu pogotowia technicznego, który ma ułatwić szybsze usuwanie skutków kolizji i wykolejeń.

Realizacja wszystkich zadań ma się zakończyć w 3 kwartale 2013 roku.