MPK News
Z pasją o komunikacji!

Indra System z Hiszpanii, złożyła najtańszą ofertę (8 mln 900 tyś. zł) w przetargu na dostarczenie, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego, systemu informacji pasażerskiej i monitoringu napełnień.

Finansowanie przedsięwzięcia w 85 % pokryje Unia Europejska (pisaliśmy o tym 14 czerwca, a przedsięwzięcie nosi nazwę „Poprawa jakości i bezpieczeństwa systemu komunikacji publicznej Wrocławia poprzez działania podejmowane przez MPK Sp. z o.o.”), pozostałe 15 % kosztów pokryje MPK.

Z punktu widzenia pasażera, najistotniejszy jest System Informacji Pasażerskiej.

Obejmie on 171 pojazdów MPK. Zostaną one wyposażone w specjalne ekrany na których będzie wyświetlane: numer linii, kierunek i przebieg trasy. Ponadto zawsze aktualną godzinę i datę oraz wszystkie informacje o zmianach trasy, utrudnieniach w czasie rzeczywistym, itp. Planuje się zamontowanie ekranów w następujących pojazdach: Volvo 12m (solo) 37 pojazdów, Volvo 18m (przegubowe) 99 pojazdów, Protram 205WrAs 18 pojazdów, Skoda 16T 17 pojazdów.

Kolejnym elementem będzie monitoring. Obejmie on wszystkie wymienione powyżej pojazdy (taka sama ilość), jedynie dodatkowo 80 składów tramwajowych Konstal 105NaWr również zostanie wyposażone w monitoring. Nie jest błędem, że najnowsze Skody 19T i Mercedesy Citaro nie zostały ujęte na powyższej liście. Jak wiadomo w tych pojazdach monitoring został zamontowany fabrycznie. Monitoringu nie będzie również w tramwajach Konstal 105Na, gdyż MPK planuje częściowe wycofywanie wagonów z ruchu liniowego.

Ostatnim przedmiotem zamówienia jest System Badania Napełnień. Będzie w niego wyposażone 8 tramwajów Protram 205WrAs, 6 autobusów Mercedes Citaro 18m i 4 Mercedesy Citaro 12m. Dzięki temu systemowi w MPK będzie wiadomo ile pasażerów podróżuje daną linią. Wozy w każdy dzień będą jeździły na różnych liniach, tak aby można było sprawdzić napełnienia na każdej linii.