Z pasją o komunikacji!

Oficjalnie wiadomo, że Wrocław sprzeda 10 sztuk tramwajów typu 105Na, które do tej pory jeździły po mieście. Prezes zarządu ogłosił właśnie przetarg na sprzedaż wozów tramwajowych.

Jeżeli nikt się po nie nie zgłosi to zostaną one zezłomowane. Będą to tramwaje, które woziły dotychczas pasażerów wahadłowo do Leśnicy podczas remontu.

 

Wozy których MPK się pozbędzie mają następujące numery taborowe:

  • #2374 + #2373
  • # 2560 + #2559 
  • # 2340 + #2339 
  • # 2345 + #2346 
  • # 2414 + #2413

Według MPK Wrocław, firma pozbywa się wozów ze względu na zły stan techniczny owych tramwajów. Jak łatwo zauważyć najwięcej tramwajów jest z zajezdni nr VI (Dąbie), z której ma się wyprowadzić MPK.

 

Treść PRZETARGU MPK:

Sprzedaż 10 szt. tramwajów typu 105Na

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 75/79,  50–316 Wrocław  ogłasza przetarg ofert pisemnych na sprzedaż 10 sztuk tramwajów typu 105Na  o numerach inwentarzowych: 2374, 2373, 2559, 2560, 2340, 2339, 2346, 2345, 2414, 2413   ze względu na zły stan techniczny.

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza brutto 5 000 zł za każdy wagon. Sprzedaż tramwajów zwolniona jest z podatku VAT.

Odbiór wagonów w całości. Koszty załadunku i transportu ponosi kupujący.

Oferty pisemne  należy składać w sekretariacie MPK Sp. z o. o.,

  1. Bolesława Prusa 75/79,  50-316 Wrocław,  w godz. 8 – 15 do dnia 3.10.2011 r.

Oferta powinna zawierać:  nazwę oferenta,  datę  sporządzenia  oferty,  określenie przedmiotu oferty, oświadczenie  o  zapoznaniu  się  ze stanem technicznym sprzedawanych tramwajów i miejscem ich odbioru, określenie proponowanej  ceny  kupna brutto.

Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z KRS, a jeżeli  oferentem  jest osoba fizyczna należy wykazać się   aktualnym zaświadczeniem  o  wpisie  do  ewidencji działalności  gospodarczej.

 

Koperty z ofertą należy oznaczyć; „OFERTA NA ZAKUP 10 SZTUK TRAMWAJÓW”.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.10.2011 r. o godz. 10.00 w Dziale Logistyki MPK Sp. z o.o., Wrocław,  ul. Powstańców Śl. 209.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty;

Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Sprzedawca nie odpowiada za wady i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanych wagonów.

 

Tramwaje o numerach: 2374, 2373, 2559, 2560 można oglądać w miejscu ich odbioru w dni robocze w godz. 8 – 14, na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów Nr IV  ul. Powstańców Śl. 209.

Telefony kontaktowe.: 71 339 44 01,  71 339 44 02, 71 339 44 11.

 

Tramwaje o numerach: 2340, 2339, 2346, 2345, 2414, 2413 można oglądać w miejscu ich odbioru w dni robocze w godz. 8 – 14, na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów Nr VI  ul. Wróblewskiego 38.

Telefony kontaktowe.: 71 347 16 01,  71 347 16 07.

Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
Raport specjalny: #TORYwolucja

Początek końca Konstali 105Na