Z pasją o komunikacji!
Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
Raport specjalny: #TORYwolucja

Zajezdnie - Kategoria: Zajezdnia autobusowa nr IX - Obornicka - Obraz: Mercedes-Benz O530 #7344, Volvo 7700 #7027, Volvo 7700A #8134 i Volvo 7000A #8094