Z pasją o komunikacji!

Od 13 do 24 lutego 2017 roku z powodu trwających ferii zimowych zostanie wprowadzonych kilka zmian w rozkładzie jazdy. Szczegóły poniżej.

Komunikacja tramwajowa i autobusowa będzie kursowała według szkolnych rozkładów jazdy.

Zawieszone zostaną kursy szkolne do Iwin realizowane przez autobusy linii 133.

Autobusy linii 900L, 900P, 901, 910 i 923 będą kursowały wg rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze w ferie - nie będą realizowane kursy szkolne do Mokrego Dworu, do Gimnazjum w Siechnicach oraz kursy szkolne przez Pracze Odrzańskie.

(opracowano na podstawie: WTr UM)

Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
  • Zmiany w komunikacji miejskiej od 26 września

    Od 26 września zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku z oddaniem do użytku peronów 3 i 4 na Rondzie Reagana oraz poprawą komunikacji miejskiej na dwóch osiedlach.  


  • Zmiany tras linii 0P, 1, 7, 20, 74 i 701

    Od 12 września 2020 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii tramwajowej 0P, 1, 7, 20 i 74.


  • Zmiany w komunikacji od 05.09

    Od dnia 5 września 2020 roku (sobota) planowane są zmiany dotyczące linii D, N, 106, 121, 128, 130, 131, 141, 147, 148, 149, 151, 206, 241, 249, 251 oraz 701.


Raport specjalny: #TORYwolucja

Komunikacja miejska w okresie ferii zimowych