Z pasją o komunikacji!

W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 pozytywnie zweryfikowano 332 wnioski, a odrzucono 121 projektów.

Przypomnijmy: koszt realizacji jednego projektu nie mógł przekroczyć 1 500 000 złotych, a głosowanie na wybrane zadania startuje 15. września 2014 roku.

Wśród przyjętych znalazły się projekty dotyczące transportu zbiorowego:

- numer 40: „Ratowanie historycznego symbolu Wrocławia autobusu Fredruś” o wartości 200 000 złotych;

- numer 199: „Restauracja zabytkowego składu tramwajowego typu Konstal N i zabytkowego autobusu Jelcz Fredruś” (dokładny zakres projektu remontu tramwajów i autobusu zostanie opracowany na etapie realizacji) - wartość: 500 000 złotych;

- numer 329: „Podwyższenie peronów przystanków tramwajowych w ciągu ul. Szewskiej w celu ułatwienia korzystania z komunikacji zbiorowej, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym” o wartości 230 000 złotych;

- numer 387: „Wykonanie chodnika przy przystanku autobusowym na Osiedlu Sobieskiego (pętla) – słupek 29532” – wartość 200 000 złotych;

- numer 411: „Przystanki wiedeńskie”. Opinia pozytywna w zakresie wykonania przystanków przy ulicach: Kleczkowskiej (w obie strony) – ul. Reymonta, Górnickiego (w obie strony) – ul. Sienkiewicza. Koszt: 700 000 złotych; opinia negatywna dla przystanków: Uniwersytet, Podwale, Arkady, Renoma, Pl. Zgody;

- numer 426: „Podwyższenie peronów przystanków pl. Nowy Targ” – wartość 500 000 złotych.

Odrzucone zostały projekty:

- numer 70: „Przedłużenie autobusu linii 129 od przystanku Żmigrodzka (Obwodnica) do pętli Pracze Widawskie”;

- numer 75: „Łącznik między peronami”;

- numer 122: „Przebudowa ulicy Fryzjerskiej wraz z budową pętli autobusowej”;

- numer 257: „Buspas Robotnicza 139. Przywrócenie autobusu 139 oraz wymalowanie buspasa od Dworca Świebodzkiego do ul. Góralskiej”;

- numer 262: „Tramwaj na Baciarellego” (koszty realizacji znacznie przekroczyłyby kwotę 1 500 000 złotych);

- numer 316: „Uruchomienie jednego, najważniejszego, brakującego przejścia dla pieszych na Rondzie Reagana łączącego zintegrowany przystanek na środku ronda (owalu) z przystankami linii 1”;

- numer 361: „Wydzielenie torowiska tramwajowego na Traugutta i Krakowskiej”

Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
Raport specjalny: #TORYwolucja

WBO 2014 – projekty dotyczące komunikacji